EET5 KASA

 

 

EET5 Kasa

Aplikace nejen pro taxi.

 

 

EET5 Kasa je EET řešení, které se skládá z aplikace a

bluetooth tiskárny z taxametru MPT5.

 

Řešení je určené pro taxametr MPT3-CL/EU, všechny ostatní

konkurenční taxametry, smluvní přepravu, linkovou dopravu

atd.

 

 

V čem se EET5 Kasa liší

od jiných EET řešení ?

 

 

Tiskárna určená

výhradně pro instalace

do vozidel.

Bluetooth tiskárna, původem z taxametru MPT5 je

přizpůsobena k instalaci do všech vozidel.

 

 

 

Možnost dovybavení na 

taxametr.

Bluetooth tiskárnu je možné kdykoli dovybavit

na plnohodnotný taxametr MPT5 Full.

 

 

 

  

Široké spektrum využití.

Řešení je možné použít i pro jiné typy podníkání,

například smluvní přeprava, autobusová oprava,

nákladní doprava, stánkový prodej apod.

 

 

 

Off-line režim.

EET účtenky jsou v off-line režimu tištěny s

PKP kódem, uloženy a automaticky odeslány

při opětovném navázání spojení. 

 

K dispozici je kompletní historie odeslaných a

neodeslaných EET účtenek.